Vragenlijsten

Wil je meehelpen met onderzoek?

Hier vind je openstaande vragenlijsten van lopende projecten.

Energetische therapie in Nederland

In Nederland werken heel veel therapeuten met een energetische behandelvorm. Er is een grote behoefte aan onderzoek naar deze behandelvormen en heel veel mensen vinden dit belangrijk. Niet in de laatste plaats de therapeuten en cliënten zelf!

Gelukkig wordt er internationaal al veel onderzoek gedaan en ook in Nederland worden de eerste stappen gezet. Het Expertisecentrum Energetische Geneeskunde draagt hieraan een steentje bij.

De onderstaande vragenlijst is bedoeld voor alle therapeuten die gebruik maken van een energetische behandelvorm. Je kunt de lijst anoniem invullen, maar als je later betrokken wilt worden bij de grotere onderzoeken, kun je ervoor kiezen je gegevens in te vullen. Met deze gegevens stellen we een database samen met therapeuten die we kunnen benaderen voor klinische studies en andere onderzoeken. (Lees de privacyverklaring)

De vragenlijst duurt ongeveer 5 – 10 minuten.

Ga naar online vragenlijst

Download papieren vragenlijst

Psychosegevoeligheid vanuit energetisch perspectief

Voor dit project willen we graag cliënten én therapeuten vragen naar hun ervaringen met complementaire therapieën bij psychosegevoeligheid. In beide vragenlijsten is veel ruimte voor je mening en er is een onderdeel ingeruimd over de samenwerking tussen complementaire en reguliere zorgverleners. De vragenlijst voor cliënten is anoniem, bij de vragenlijst voor therapeuten kun je ervoor kiezen je contactgegevens achter te laten.

Ga naar de online vragenlijst voor cliënten

Download de papieren vragenlijst voor cliënten

Ga naar de online vragenlijst voor complementair therapeuten

Download de papieren vragenlijst voor complementair therapeuten