Publicaties

Energetische therapie; achtergronden, theorie en effectiviteit

Mw. drs. B.C. de Waard

Reeds enkele jaren is er een beweging gaande om de complementaire zorg beter te organiseren en inzichtelijk te maken. Er zijn steeds beter omschreven eisen aan complementair therapeuten en samenwerking tussen regulier en complementair is steeds vanzelfsprekender. Toch is er nog veel onduidelijk. Niet in de laatste plaats doordat wetenschappelijk onderzoek naar veel complementaire behandelwijzen tot nu toe slecht te vinden was en een goed overzicht ontbrak.

Eind 2018 riep een Nederlandse zorgverzekeraar de complementaire beroepsverenigingen op om een betoog aan te leveren, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, waarin zij uitéén zetten waarom hun behandelwijze opgenomen moest blijven in de vergoedingen van de aanvullende verzekering.

In antwoord hierop werd voor het Verbond Van Energetisch Therapeuten een betoog geschreven over energetische therapie. In deze publicatie vindt u een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van fundamenteel onderzoek in de energetische natuurkunde en naar energetische therapie in het bijzonder. Hiermee wordt de werking van energetische therapie begrijpelijk en is de behandelvorm gemakkelijker te plaatsen in de integrale zorg in Nederland.

De publicatie is gratis te downloaden van de website van de opdrachtgever: