Projecten

Literatuurstudie Energetische Therapie
OnderwerpOverzichtsstudie van recent wetenschappelijk onderzoek naar energetische therapie
OpdrachtgeverVerbond Van Energetisch Therapeuten
AuteurMw. drs. Merel Catharijne de Waard
Startdatum01-01-2019
PublicatieEnergetische Therapie; achtergronden, theorie en effectiviteit
Publicatiedatum03-04-2019
Beschrijven Energetische Geneeskunde in Nederland
Deelstudie: Literatuur
OnderwerpBeschrijven van een geselecteerde groep energetische stromingen in Nederland
ProjectgroepEnergetische geneeskunde
Startdatum01-05-2021
Deelstudie: Hedendaagse praktijk van energetische therapie in Nederland
OnderwerpBeschrijven van de hedendaagse praktijk van energetische therapie d.m.v. interviews en casussen
ProjectgroepEnergetische geneeskunde
Startdatum01-05-2021
Ontwikkeling Standaard Onderzoeksmethodiek Energetische Geneeskunde
OnderwerpOntwikkeling van standaard methodieken voor energetisch onderzoek
ProjectgroepMethodiek
Startdatum16-02-2021 (lopend)
Ontwikkeling behandelprotocol Senso-Energetische Kindertherapie
Onderwerp Behandelprotocol Senso-Energetische Kindertherapie t.b.v. de holistische en integrale behandeling van kinderen met problemen in de prikkelverwerking.
ProjectgroepMethodiek
Startdatum01-01-2021 (lopend)
Psychosegevoeligheid en ‘spiritual emergency’
Deelstudie: Literatuur
OnderwerpLiteratuurstudie psychose en 'spiritual emergency'
ProjectgroepPsychosegevoeligheid
Startdatum01-08-2016 (lopend)
Deelstudie: Complementaire zorg bij psychosegevoeligheid
OnderwerpInventarisatie complementair zorggebruik en samenwerking met regulier d.m.v. vragenlijsten onder cliënten en therapeuten
ProjectgroepPsychosegevoeligheid
Startdatum01-08-2016 (lopend)
Deelstudie: Psychosegevoeligheid vanuit energetisch perspectief
OnderwerpKwalitatieve studie naar psychosegevoeligheid vanuit energetisch perspectief d.m.v. diepte-interviews
ProjectgroepPsychosegevoeligheid
Startdatum01-09-2018 (lopend)
Deelstudie: Energetische geneeskunde bij psychosegevoeligheid
OnderwerpKwalitatieve studie naar de energetische behandeling van psychosegevoeligheid d.m.v. casussen en interviews
ProjectgroepPsychosegevoeligheid
Startdatum01-09-2018 (lopend)
Deelstudie: Ontwikkeling behandelprotocol Energetische therapie bij psychosegevoeligheid
OnderwerpBehandelprotocol psychosegevoeligheid
ProjectgroepenMethodiek, Psychosegevoeligheid
Startdatum01-09-2018 (lopend)