Over ons

Visie en Missie

 

Het ECEG heeft een ambitieuze visie voor de toekomst. We willen aan een wereld bijdragen waarin energetische geneeskunde een erkend vakgebied is in de wetenschap.


Energetisch onderzoek heeft daarbij een plaats in (initiatieven voor) onderzoek naar integratieve geneeskunde.


Onderwijs over energetische behandelwijzen is gestoeld op wetenschappelijk onderzoek, naast praktijkervaring en traditie.


Energetische behandelwijzen, de praktijk, het werkveld en de theorie erachter zijn inzichtelijk voor niet-ingewijden vanuit diverse wetenschappelijke benaderingen (natuurkunde, klinische epidemiologie, antropologie, sociologie).


Energetisch onderzoek is onafhankelijk in alle betekenissen. Het onderzoek dient niet het belang van één partij en er is ruimte voor discussie over paradigma, conceptueel kader, methodes, prioriteiten en andere onderdelen.


Er is een infrastructuur / netwerk voor het organiseren van (klinische) studies in het werkveld van energetisch therapeuten.


Er is een passende methodiek voor het onderzoeken van energetische behandelwijzen die recht doet aan de aard van de behandelvormen én wetenschappelijke eisen.


Het ECEG heeft ten doel het (doen) verrichten of bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek naar en informatieverschaffing en maatschappelijke voorlichting over energetische geneeskunde in de breedste zin van het woord.


Meer lezen? Bekijk het beleidsplan en de statuten:

 

 

Naam instelling: Stichting Expertise Centrum Energetische Geneeskunde

 

RSIN: 864567091

 

Adres:
Kaaphoorndreef 66
Kamer 2.08
3563 AW Utrecht

 

Telefoon: 06 – 488 393 84

 

Bestuur:
Drs. B.C. de Waard – voorzitter
N.C.M. Strybol – secretaris
W.A.T. Hazelhof – penningmeester

 

De bestuurders ontvangen geen vergoeding anders dan een niet bovenmatig vacatiegeld en een redelijke vergoeding voor gemaakte onkosten.