Onderzoeksgebieden

Energetische geneeskunde is een nieuwe term, een vertaling van het Engelse ‘Energy Medicine’. Onder energetische geneeskunde vallen verschillende onderzoeksgebieden. Het ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde houdt zich bezig met de volgende:

 • Klinische studies
 • Verzamelen van bestaand onderzoek
 • Theorievorming: definitie, omschrijving, verklaringsmodel
  • Beschrijven hedendaagse praktijk van de energetische geneeswijzen
 • Verzamelen en ontwikkelen van geschikte onderzoeksmethodes voor energetische geneeswijzen
 • Practice based onderzoek binnen de werkdefinitie van energetische geneeskunde
  • Verzamelen van gevalsstudies uit de hedendaagse energetische praktijk
  • Beschrijven en ontwikkelen van behandelmethodes
  • Beschrijven en ontwikkelen van diagnostische methodes
  • Beschrijven en ontwikkelen van protocollen voor specifieke indicaties

Onderzoekers die willen bijdragen aan het onderzoek naar energetische geneeskunde worden uitgenodigd contact op te nemen via onderzoek@eceg.info.