Onderzoeksgebieden

Energetische geneeskunde is een nieuwe term, een vertaling van het Engelse ‘Energy Medicine’. Onder energetische geneeskunde vallen verschillende onderzoeksgebieden. Het ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde geeft prioriteit aan:

 • Klinische studies
 • Verzamelen van bestaand onderzoek
 • Theorievorming: definitie, omschrijving, verklaringsmodel
  • Beschrijven hedendaagse praktijk van de energetische geneeswijzen
 • Verzamelen en ontwikkelen van geschikte onderzoeksmethodes voor energetische geneeswijzen
 • Practice based onderzoek binnen de werkdefinitie van energetische geneeskunde
  • Verzamelen van gevalsstudies uit de hedendaagse energetische praktijk
  • Beschrijven en ontwikkelen van behandelmethodes
  • Beschrijven en ontwikkelen van diagnostische methodes
  • Beschrijven en ontwikkelen van protocollen voor specifieke indicaties

Onderzoekers die willen bijdragen aan het onderzoek naar energetische geneeskunde worden uitgenodigd contact op te nemen via onderzoek@eceg.info. 

Lopende projecten

Describing Energy Medicine in the Netherlands

Deelstudie: Literatuur
OnderwerpBeschrijven van een geselecteerde groep energetische stromingen in Nederland
ProjectgroepEnergetische geneeskunde
Deelstudie: Hedendaagse praktijk van energetische therapie in Nederland
OnderwerpBeschrijven van de hedendaagse praktijk van energetische therapie d.m.v. vragenlijsten, interviews en visueel materiaal
ProjectgroepEnergetische geneeskunde

Ontwikkelen onderzoeksmethodiek energetische behandelwijzen

OnderwerpOntwikkeling van standaard methodieken voor energetisch onderzoek
ProjectgroepMethodiek