Onderzoeksgebieden

Energetische geneeskunde is een nieuwe term, een vertaling van het Engelse ‘Energy Medicine’. Onder energetische geneeskunde vallen verschillende onderzoeksgebieden. Het ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde houdt zich bezig met de volgende:

 • Klinische studies
 • Verzamelen van bestaand onderzoek
 • Theorievorming: definitie, omschrijving, verklaringsmodel
  • Beschrijven hedendaagse praktijk van de energetische geneeswijzen
 • Verzamelen en ontwikkelen van geschikte onderzoeksmethodes voor energetische geneeswijzen
 • Practice based onderzoek binnen de werkdefinitie van energetische geneeskunde
  • Verzamelen van gevalsstudies uit de hedendaagse energetische praktijk
  • Beschrijven en ontwikkelen van behandelmethodes
  • Beschrijven en ontwikkelen van diagnostische methodes
  • Beschrijven en ontwikkelen van protocollen voor specifieke indicaties

Onderzoekers die willen bijdragen aan het onderzoek naar energetische geneeskunde worden uitgenodigd contact op te nemen via onderzoek@eceg.info.

Projectgroepen

Hoofd ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde

Mw. drs. Merel Catharijne de Waard

Energetische Geneeskunde

Mw. drs. Merel Catharijne de Waard

Methodiek van Energetisch Onderzoek

Mw. drs. Merel Catharijne de Waard
Mw. drs Nancy Strybos
Mw. drs. Josta van der Wiele
Mw. drs. Mabel Mangnus
Mw. ir. Marjolein van der Burgt
Mw. Alice van den Berg

CARE-richtlijnen voor energetisch therapeuten

Mw. drs. Nancy Strybos

Sensomotorische Informatieverwerking

Mw. Janneke Cooijmans

Psychosegevoeligheid

Mw. drs. Merel Catharijne de Waard

Mw. dr. Marieke van Schellen