When we ignore energy, we miss 99% of reality

Dr. James L. Oschman

Expertise Centrum Energetische Geneeskunde

Het ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde (ECEG) houdt zich bezig met onderzoek op  het gebied van de Energetisch geneeskunde. Energetische geneeskunde is een jonge tak van wetenschap waar wereldwijd steeds meer onderzoek naar wordt gedaan. Het ECEG voert zelf onderzoeken uit maar bestudeert ook internationale onderzoeken. Verder heeft het ECEG als doel om de bekendheid en acceptatie van Energetisch geneeskunde in Nederland te vergroten.

Energetische geneeskunde houdt zich bezig met het zelfgenezend vermogen van het lichaam en de geest. Een vermogen dat slechts gedeeltelijk te verklaren valt vanuit de biomedische wetenschappen. Steeds meer stemmen gaan op om een uitgebreider paradigma te formuleren, waarin ruimte is voor een uitgebreidere menselijke ervaring en een completer beeld van het menselijk lichaam

Vertegenwoordigers van zeer diverse disciplines houden zich bezig met energetische geneeskunde. Denk aan natuurkundigen, medici, psychologen en antropologen. Hoe meer onderzoek er beschikbaar komt, hoe duidelijker zichtbaar wordt dat al deze disciplines een stukje onthullen van een nieuw onderzoeksgebied, dat een eigen naam verdient. Internationaal wordt hiervoor inmiddels enige tijd de term Energy Medicine gebruikt.

 

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Onderzoeksprojecten

Steentje bijdragen

ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde

Kaaphoorndreef 66
Kamer 2.08
3563 AW  Utrecht

Contact

06 – 488 393 84
onderzoek@eceg.info