Doneren

Onderzoek kost geld. Naast enige inkomsten voor de onderzoekers en onkostenvergoeding voor de vrijwilligers, zijn er geldbedragen nodig om toestemmingen te vragen bij instanties voor bijvoorbeeld klinisch onderzoek en om artikelen te laten publiceren in peer-reviewed tijdschriften. Voor sommige onderzoeken is meetapparatuur nodig en speciale locaties, andere onderzoeken zijn erg arbeidsintensief, bijvoorbeeld onderzoeken met vragenlijsten, interviews en focusgroepen.

Draag je onderzoek naar energetische behandelwijzen een warm hart toe en wil je graag financiëel bijdragen? 

Heel graag!

Je kunt je donatie overmaken naar bankrekening NL20 TRIO 0320 6295 89 t.n.v. Stichting Expertisecentrum Energetische Geneeskunde. De Stichting heeft de ANBI status, waardoor je onder voorwaarden in aanmerking komt voor belastingvoordeel.