Category: ECEG onderzoek

8 December 2021 Mabel Mangnus 0 Comments

Informatielacune De praktische uitvoering van integrale zorg kampt met een uitgebreid scala aan haken en ogen op het gebied van organisatie, financieringsstromen en wetgeving. Daarnaast…

8 December 2021 Mabel Mangnus 0 Comments

Het zelfgenezend vermogen energetisch bezien – artikel voor het Vakblad Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg Merel de Waard In de energetische geneeskunde wordt een universele energetische…

8 December 2021 Mabel Mangnus 0 Comments

Literatuurstudie Energetische Therapie Onderwerp Overzichtsstudie van recent wetenschappelijk onderzoek naar energetische therapie Opdrachtgever Verbond Van Energetisch Therapeuten Auteur Mw. drs. Merel Catharijne de Waard Startdatum…

8 December 2021 Mabel Mangnus 0 Comments

Energetische geneeskunde is een nieuwe term, een vertaling van het Engelse ‘Energy Medicine’. Onder energetische geneeskunde vallen verschillende onderzoeksgebieden. Het ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde houdt zich…