Projecten

Literatuurstudie Energetische Therapie
Onderwerp Overzichtsstudie van recent wetenschappelijk onderzoek naar energetische therapie
Opdrachtgever Verbond Van Energetisch Therapeuten
Auteur Mw. drs. Merel Catharijne de Waard
Startdatum 01-01-2019
Publicatie Energetische Therapie; achtergronden, theorie en effectiviteit
Publicatiedatum 03-04-2019
Beschrijven Energetische Geneeskunde in Nederland
Deelstudie: Literatuur
Onderwerp Beschrijven van een geselecteerde groep energetische stromingen in Nederland
Projectgroep Energetische geneeskunde
Startdatum 01-05-2021
Deelstudie: Hedendaagse praktijk van energetische therapie in Nederland
Onderwerp Beschrijven van de hedendaagse praktijk van energetische therapie d.m.v. interviews en casussen
Projectgroep Energetische geneeskunde
Startdatum 01-05-2021
Ontwikkeling Standaard Onderzoeksmethodiek Energetische Geneeskunde
Onderwerp Ontwikkeling van standaard methodieken voor energetisch onderzoek
Projectgroep Methodiek
Startdatum 16-02-2021 (lopend)
Ontwikkeling behandelprotocol Senso-Energetische Kindertherapie
Onderwerp Behandelprotocol Senso-Energetische Kindertherapie t.b.v. de holistische en integrale behandeling van kinderen met problemen in de prikkelverwerking.
Projectgroep Methodiek
Startdatum 01-01-2021 (lopend)
Psychosegevoeligheid en ‘spiritual emergency’
Deelstudie: Literatuur
Onderwerp Literatuurstudie psychose en ‘spiritual emergency’
Projectgroep Psychosegevoeligheid
Startdatum 01-08-2016 (lopend)
Deelstudie: Complementaire zorg bij psychosegevoeligheid
Onderwerp Inventarisatie complementair zorggebruik en samenwerking met regulier d.m.v. vragenlijsten onder cliënten en therapeuten
Projectgroep Psychosegevoeligheid
Startdatum 01-08-2016 (lopend)
Deelstudie: Psychosegevoeligheid vanuit energetisch perspectief
Onderwerp Kwalitatieve studie naar psychosegevoeligheid vanuit energetisch perspectief d.m.v. diepte-interviews
Projectgroep Psychosegevoeligheid
Startdatum 01-09-2018 (lopend)
Deelstudie: Energetische geneeskunde bij psychosegevoeligheid
Onderwerp Kwalitatieve studie naar de energetische behandeling van psychosegevoeligheid d.m.v. casussen en interviews
Projectgroep Psychosegevoeligheid
Startdatum 01-09-2018 (lopend)
Deelstudie: Ontwikkeling behandelprotocol Energetische therapie bij psychosegevoeligheid
Onderwerp Behandelprotocol psychosegevoeligheid
Projectgroepen Methodiek, Psychosegevoeligheid
Startdatum 01-09-2018 (lopend)

Onderzoek

Projecten

Literatuurstudie Energetische Therapie Onderwerp Overzichtsstudie van recent wetenschappelijk onderzoek naar energetische therapie

Lees meer »

ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde

Kaaphoorndreef 66
Kamer 2.08
3563 AW  Utrecht

Contact

06 – 488 393 84
onderzoek@eceg.info