Wie energie buiten beschouwing laat, mist 99% van de werkelijkheid

– dr. James Oschman

Lees meer

Stichting Expertisecentrum Energetische Geneeskunde (ECEG) is in het leven geroepen om onderzoek naar energetische behandelwijzen te (doen) uitvoeren en voorlichting te geven. Energetische geneeskunde is een jonge tak van wetenschap. Universiteiten en instellingen waar hier serieus onderzoek naar wordt gedaan zijn schaars, maar het worden er steeds meer.

Vertegenwoordigers van zeer diverse disciplines houden zich bezig met energetische geneeskunde. Denk aan natuurkundigen, medici, psychologen en antropologen. Hoe meer onderzoek er beschikbaar komt, hoe duidelijker zichtbaar wordt dat al deze disciplines een stukje onthullen van een nieuw onderzoeksgebied, dat een eigen naam verdient. Internationaal wordt hiervoor inmiddels enige tijd de term Energy Medicine gebruikt.

Energetische geneeskunde houdt zich bezig met het zelfgenezend vermogen van het lichaam en de geest. Een vermogen dat slechts gedeeltelijk te verklaren valt vanuit de biomedische wetenschappen. Steeds meer stemmen gaan op om een uitgebreider paradigma te formuleren, waarin ruimte is voor een uitgebreidere menselijke ervaring en een completer beeld van het menselijk lichaam.