Het ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde (ECEG) is in het leven geroepen om experts op het gebied van energetische geneeskunde bij elkaar te brengen voor onderzoek, advies en onderwijs. Energetische geneeskunde is een jonge tak van wetenschap. Universiteiten en instellingen waar hier serieus onderzoek naar wordt gedaan zijn schaars, maar het worden er steeds meer.

Vertegenwoordigers van zeer diverse disciplines houden zich bezig met energetische geneeskunde. Denk aan natuurkundigen, medici, psychologen en antropologen. Hoe meer onderzoek er beschikbaar komt, hoe duidelijker zichtbaar wordt dat al deze disciplines een stukje onthullen van een nieuw onderzoeksgebied, dat een eigen naam verdient. Internationaal wordt hiervoor inmiddels enige tijd de term Energy Medicine gebruikt.

Energetische geneeskunde houdt zich bezig met het zelfgenezend vermogen van het lichaam en de geest. Een vermogen dat slechts gedeeltelijk te verklaren valt vanuit de biomedische wetenschappen. Steeds meer stemmen gaan op om een uitgebreider paradigma te formuleren, waarin ruimte is voor een uitgebreidere menselijke ervaring en een completer beeld van het menselijk lichaam.

Wetenschappers en praktijkonderzoekers verbonden aan het ECEG houden zich bezig met praktijk- en literatuuronderzoek naar actuele onderwerpen in de hedendaagse zorg met de focus op energetische geneeswijzen en theorie. Naast een academische achtergrond, hebben onze aangeslotenen de beschikking over een gedegen HBO+ opleiding in een energetische behandelwijze, of hebben een sterke affiniteit met energetische geneeskunde.

Een overzicht van lopende en afgeronde projecten vindt u op de site, evenals onze publicaties. Meer informatie over energetische geneeskunde vindt u onder het gelijknamige kopje. Zoekt u een adviseur op het gebied van energetische geneeskunde? Onder het kopje advies leest u enkele mogelijkheden en hoe u in contact komt met het netwerk van het centrum. Participeren in onderzoek als cliënt of therapeut? Sparren over je eigen onderzoek of deelnemen aan een projectgroep van het ECEG? Kijk onder het kopje participeren.

.