Het ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde is in het leven geroepen om experts op het gebied van energetische geneeskunde bij elkaar te brengen voor onderzoek, advies en onderwijs. Energetische geneeskunde is een jonge tak van wetenschap. Zo jong, dat universiteiten en instellingen waar hier serieus onderzoek naar wordt gedaan, op een hand te tellen zijn.

Vertegenwoordigers van zeer diverse disciplines houden zich bezig met energetische geneeskunde. Denk aan natuurkundigen, medici, psychologen en antropologen. Hoe meer onderzoek er beschikbaar komt, hoe duidelijker zichtbaar wordt dat al deze disciplines een stukje onthullen van een nieuw onderzoeksgebied, dat een eigen naam verdient. Internationaal wordt hiervoor inmiddels enige tijd de term Energy Medicine gebruikt.

Energetische geneeskunde houdt zich bezig met het zelfgenezend vermogen van het lichaam en de geest. Een vermogen dat slechts gedeeltelijk te verklaren valt vanuit de biomedische wetenschappen. Steeds meer stemmen gaan op om een uitgebreider paradigma te formuleren, waarin ruimte is voor een uitgebreidere menselijke ervaring en een completer beeld van het menselijk lichaam.

Wetenschappers verbonden aan het ExpertiseCentrum Energetische Geneeskunde houden zich bezig met fundamenteel onderzoek en onderzoek naar actuele onderwerpen in de hedendaagse zorg. Een overzicht van lopende en afgeronde projecten vindt u op de site, evenals onze publicaties. Meer informatie over energetische geneeskunde vindt u onder het gelijknamige kopje. Zoekt u een adviseur op het gebied van energetische geneeskunde? Onder het kopje advies leest u enkele mogelijkheden en hoe u in contact komt met het netwerk van het centrum.